Partner portalu
2019-01-17

Najbardziej opłacalna uprawa w 2018

Użytkownicy IGRIT.PL oddali ponad tysiąc głosów w ankiecie, w której wybierali najbardziej opłacalną uprawę rolniczą w 2018. Będziecie zaskoczeni wynikiem. A może nie…?

Rok 2018 był rokiem trudnym dla rolników. Pod koniec 2017 trudno było wybrać, która uprawa da największy przychód, a przede wszystkim zysk.

Zapytaliśmy naszych użytkowników, która uprawa była dla nich najbardziej opłacalna w 2018. O dziwo, nie był to rzepak, nie były buraki, nie była pszenica ani rzepak.

Wygrały ziemniaki, które około 50% głosujących uznało, za najbardziej opłacalną w ubiegłym roku!

źródło: pixabay.com

Sprawdziliśmy, czy kalkulacje ekonomiczne potwierdzają ten wybór. Posłużyliśmy się kalkulacjami, które robią systematycznie wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Polsce. Wybraliśmy tylko jeden, Wielkopolski ODR (dane z Kalkulacji dla listopada 2018). Zestawienie nadwyżki bezpośredniej jest w poniższej tabeli.

Uprawa

Nadwyżka bezpośrednia (zł/dt)

Ziemniaki

34,21

Rzepak ozimy

104,00

Pszenica ozima

42,64

Kukurydza

15,07

Buraki cukrowe

2,46

 

Nadwyżka bezpośrednia jest wyliczana jako różnica pomiędzy wyrażoną w pieniądzu wartością produkcji a wyrażonymi w pieniądzu nakładami poniesionymi na elementy zmienne procesu produkcji. Wyliczona nadwyżka bezpośrednia służy pokryciu kosztów stałych, po odjęciu których staje się dochodem rolniczym (stanowi wynagrodzenie za pracę rolnika, źródło utrzymania jego rodziny oraz inwestycji w gospodarstwie).

Jak widać, nadwyżka bezpośrednia wyliczona na jednostkę plonu wyraźnie faworyzuje rzepak ozimy. Zniekształca to jednak analizę opłacalności, gdyż powinniśmy do porównania wziąć nadwyżkę bezpośrednią, ale wyliczoną na jednostkę powierzchni, czyli np. hektar. W takim porównaniu, rzeczywiście ziemniak jest bezkonkurencyjny. Czyli, nasi użytkownicy wskazali, jak najbardziej prawidłowo.

A jak będzie w 2019 ? Czy znów ziemniaki będą dobrze płacić ? Czy jednak rzepak wygra ?

dr inż. Sylwester Lipski


Dodaj komentarz

Panuisko 6 miesięcy temu

To cebuli i bobu pod uwagę nie wzięli

marek 7 miesięcy temu

Ten kto ma rozwiązany problem z nawadnianiem, to faktycznie na ziemnikach nieźle pociągnął!! No zachód, który bierze wszystko - praktycznie nie trzeba wyjeżdzac z ziemniakiem poza gospodarstwo, 15 zł/worek i jest za godzinę tir na podworzu ;)