Lista artykułów

Rosyjski eksport zbóż 2019
2019-01-20

Federacja Rosyjska jest drugim, po USA eksporterem pszenicy na świecie. Jeszcze do niedawna kraj, który importował ogromne ilości zbóż, aby wyżywić naród, stał się znaczącym graczem na światowym rynku produktów rolno-spożywczych. I tę pozycję Rosja będzie umacniała, bo jest to elementem polityki strategicznej tego państwa..


Najbardziej opłacalna uprawa w 2018
2019-01-17

Użytkownicy IGRIT.PL oddali ponad tysiąc głosów w ankiecie, w której wybierali najbardziej opłacalną uprawę rolniczą w 2018. Będziecie zaskoczeni wynikiem. A może nie…?


Rozsada – stymulacja wzrostu roślin
2019-01-16

Zdrowa i silna rozsada jest pierwszym kluczowym czynnikiem warunkującym szybkie, a zarazem efektywne przyjęcie się roślin w polu i powodzenie całej uprawy. Sadzonki, które po wysadzeniu do gruntu źle się przyjmują, nie zagwarantują odpowiedniej wielkości i jakości plonu. Priorytetem każdego ogrodnika i producenta powinno być wyprodukowanie zdrowych sadzonek o silnym systemie korzeniowym, które zapewnią równomierne plonowanie.


Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego i sadzeniaków 2019
2019-01-15

Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany jest objęty dopłatami. Dopłaty są wyliczane jako iloczyn stawki dopłaty i ilości hektarów na których wysiano nasiona objęte dopłatą. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis.


Targi naprawdę Owocnych Spotkań
2019-01-12

Subiektywnie: dużo praktycznych rozwiązań, technologii nastawionych na obniżanie MLR w owocach i warzywach, technologii ukierunkowanych na jakość a nie tylko na wysokość plonu. No i ogromny ładunek profesjonalnej wiedzy, przydatnej w ogrodnictwie, w postaci mnogości wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych. TSW 2019 wpisało się w oczekiwania producentów owoców i warzyw.