Partner portalu
2019-03-14

YARA zmienia smartfony w czujniki azotu

Yara International ogłosiła dziś wprowadzenie YaraIrix, precyzyjnego narzędzia rolniczego, które umożliwia rolnikom pomiar zapotrzebowania roślin na azot za pomocą aplikacji na smartfony. Do tej pory przeprowadzenie takiej analizy wymagało drogiego sprzętu, co w praktyce ograniczało możliwość jego użycia do większych gospodarstw. Dzięki YaraIrix rolnictwo precyzyjne stanie się dostępne dla wszystkich rolników. Zapewnia to specjalny klips, który zamienia smartfony w zaawansowane technologicznie czujniki pobrania azotu.

System YaraIrix bazuje na bezpłatnej aplikacji (na systemy operacyjne Android oraz iOS), która wykorzystuje zdjęcia z aparatu w celu określenia zapotrzebowania na azot roślin we wczesnych fazach rozwojowych. W przypadku kolejnych dawek azotu aplikację uzupełniają dwa specjalne urządzenia umożliwiające precyzyjne pomiary w późniejszych fazach rozwojowych.

„Dobrze wiemy, że każde pole jest wyjątkowe. YaraIrix zmienia reguły gry umożliwiając rolnikom korzystanie z technik rolnictwa precyzyjnego przy użyciu ich smartfonów - zapewnia to milionom użytkowników dostęp do informacji wcześniej dla nich niedostępnych. Aktualnie podejmujemy pierwsze kroki wprowadzając YaraIrix w całej Europie. Dzięki dostępowi do dokładnych danych dotyczących zapotrzebowania roślin na składniki mineralne, możemy produkować więcej żywności i jednocześnie zmniejszać wpływ rolnictwa na środowisko” – powiedział Stefan Fürnsinn z SVP Digital Farming, Yara.

Jak działa YaraIrix

Podstawową funkcją YaraIrix jest pomiar zawartości chlorofilu za pomocą aparatu smartfonu połączonego z jednym z dwóch specjalnych urządzeń. Umożliwia to precyzyjne określenie zapotrzebowania roślin na azot i sprawia, że dostosowanie odpowiedniej dawki nawozu staje się prostsze.

Aplikacja mobilna – bez dodatkowych urządzeń – pozwala na ustalenie zapotrzebowania na azot pszenicy ozimej, rzepaku i kukurydzy we wczesnych fazach rozwojowych (pierwsza pogłówna dawka azotu). Po dokonaniu pomiaru aplikacja daje od razu zalecenie, ile nawozu azotowego potrzebują rośliny. Oblicza to przy użyciu algorytmów uzyskanych na podstawie ponad 20 lat doświadczeń zdobytych na bazie m.in. doświadczeń polowych.

System można uzupełnić o N-Tester Clip. Jest to dodatkowe urządzenie zakładane na aparat smartfonu i zaopatrzone w czujnik azotu. Umożliwia precyzyjny pomiar zapotrzebowania roślin na azot w późniejszych fazach rozwojowych (od drugiej dawki azotu). Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie pozwoli podnieść dostępność precyzyjnego rolnictwa na zupełnie nowy poziom, i to w globalnej skali. W początkowej fazie N-Tester Clip będzie dostępny dla rolników, którzy są członkami Programu Innowatorów YaraIrix. Otrzymają oni go w wersji beta przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek i będą mogli testować to urządzenie w praktyce. Rolnicy mogą nadal rejestrować się na stronie www.yarairix.com (liczba miejsc ograniczona).

Rolnicy mogą też dokupić do sytemu YaraIrix urządzenie N-Tester BT. Łączy się ono z aplikacją poprzez Bluetooth i daje zalecenia odnośnie aplikacji azotu w późniejszych fazach rozwojowych (od drugiej dawki azotu). Oprócz wymienionych wyżej upraw ma zastosowanie także w jęczmieniu ozimym i jarym, życie ozimym oraz pszenżycie ozimym. Przechowuje także dane archiwalne w celu optymalizacji całego procesu. 

O Yara International

Yara zdobywa wiedzę i dzieli się nią, aby odpowiedzialnie żywić świat i chronić planetę, aby zrealizować wizję społeczeństwa opartego na współpracy i świata bez głodu. W celu sprostania tym zobowiązaniom, przejęliśmy wiodącą rolę w opracowywaniu cyfrowych narzędzi do rolnictwa precyzyjnego i ściśle współpracujemy z partnerami w całym łańcuchu produkcji żywności – pozwala nam to opracować bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie odżywiania roślin. Jesteśmy również zaangażowani w działania na rzecz zrównoważonej produkcji nawozów mineralnych, wspieramy kulturę otwartości, braku dyskryminacji, opartą przede wszystkim na współpracy; dbamy o bezpieczeństwo i uczciwe działania wśród naszych pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych i całego społeczeństwa.

Yara stworzyła dział Digital Farming wiosną 2017 roku, aby przenieść dziesięciolecia swoich doświadczeń do sektora cyfrowego. YaraIrix to najnowsze innowacyjne rozwiązanie Yara Digital Farming, które pomaga rolnikom mierzyć zapotrzebowania roślin na azot. Jego wprowadzenie w Polsce zbiegnie się z uruchomieniem Atfarm, narzędziem pomagającym rolnikom dokładnie określić, gdzie nawożenie jest potrzebne.

Firmę Yara założono w 1905 roku, aby poprzez produkcję, a co za tym idzie, odpowiednie stosowanie nawozów, zmniejszyć problem głodu w Europie. Aktualnie jest ona obecna na całym świecie – zatrudnia ponad 17 000 pracowników i prowadzi działalność w ponad 60 krajach. W 2018 r. Firma Yara odnotowała przychody w wysokości 13,1 mld USD.

Materiał promocyjny Yara International

 


Dodaj komentarz