Partner portalu
2020-07-16

UOKiK zachęca do zgłaszania nieprawidłowości

Większość przedsiębiorców w toku postępowania UOKiK wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom i usunęła kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów. Urząd zachęca do zgłaszania nieuczciwych praktyk

Kolejne informacje z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak podaje urząd, zakończono działania wobec stu największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym, które były prowadzone na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej. Maksymalna kara finansowa za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej wynosi 3 proc. rocznego obrotu za każdą stwierdzoną praktykę.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania względem sieci handlowych: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche, czyli wobec podmiotów, które nie usunęły stwierdzonych nieprawidłowości i nie uregulowały płatności kontrahentom.

Analizowano warunki umów zawieranych między sieciami handlowymi a dostawcami, zasady polityki handlowej i cenowej, a także wzajemne rozliczenia. Analizy te dały podstawę do wszczęcia kolejnych postępowań wobec sieci handlowych.

– W trakcie analiz zauważyliśmy, że sieci handlowe stosują praktyki, które mogą być niekorzystne dla dostawców – chodzi o np. kwestionowanie faktur czy narzucanie polityki cenowej. Sprawdziliśmy w postępowaniach wyjaśniających, czy mogło dojść do narzucania przez dużych graczy niekorzystnych warunków handlowych dostawcom – wątpliwości były rozstrzygane zgodnie z zaleceniami UOKiK. Ponadto po wezwaniach Urzędu sieci dokonały zaległych płatności w łącznej wysokości 575 mln złotych - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK zachęca także wszystkich działających w branży rolno-spożywczej, którzy widzą lub padli ofiarą nieprawidłowości do zgłaszania takich spraw.

- Jeśli twój duży kontrahent wykorzystał sytuację związaną z COVID-19, aby zmienić warunki współpracy na twoją niekorzyść lub nie płaci w terminie – zawiadom UOKiK. Uruchomiliśmy specjalny formularz, który ułatwi ci zgłoszenie nieprawidłowość - zachęca UOKiK. -  Wejdź i wypełnij https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/


Dodaj komentarz