Partner portalu
2019-04-13

Termin siewu kukurydzy

Wybór terminu siewu kukurydzy można podsumować: - zasiejesz wcześnie - źle ! - zasiejesz późno - źle ! To jak siać, Panie ....... ?

Wysiew nasion jest jednym z najważniejszych elementów technologii uprawy kukurydzy. Kukurydza jest dość wrażliwa na błędy popełnione podczas siewu, dlatego termin i jakość siewu w dużym stopniu warunkują wykorzystanie genetycznego potencjału plonowania kukurydzy.

Optymalnym terminem siewu kukurydzy jest okres, gdy temperatura gleby na głębokości siewu (3-4 cm dla gleb ciężkich lub 5-6 cm dla gleb lekkich) wynosi około 7-9 st.C. Z tego powodu, dobrze jest być wyposażonym w prosty termometr, którym można mierzyć temperaturę gleby na różnych głębokościach. Jego koszt jest niewielki (ok 25-50 zł) i nie zrujnuje budżetu gospodarstwa, a może dużo pomóc. W warunkach klimatycznych naszego kraju ten termin przypadał zazwyczaj na okres między 15 kwietnia a 5 maja. Zmiany klimatyczne, których doświadczamy w ostatnich latach poddają w wątpliwość zasadę siewu kukurydzy między 15.04 a 5.05. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z nagłymi, wiosennymi ociepleniami. Ponadto, należy uwzględnić, że dla kiełkowania nasion ważny jest odpowiedni zasób wody w glebie. A tej zaczyna coraz częściej brakować w drugiej połowie kwietnia. Należy to uwzględnić przy planowaniu terminu siewu kukurydzy. Możę się zdarzyć że nasiona kukurydzy, zasiane w ciepłą glebę, będą długo kiełkowały z powodu suszy w wierzchniej powierzchni gleby.

Nie można jednak przesadzać z bardzo wczesnymi siewami kukurydzy, gdyż ziarno leżące w glebie jest narażone na ataki grzybów patogenicznych i szkodników. Patogeny są mniej wrażliwe na niskie temperatury i dobrze rozwijają się w warunkach termicznych, w których kukurydza jeszcze nie kiełkuje. Wszystko to należy wziąć pod uwagę.

źródło: pixabay.com

Przy planowaniu siewu kukurydzy, najlepiej zwrócić uwagę na naturalne, fenologiczne wskaźniki terminu siewu kukurydzy, czyli termin kwitnienia mniszka lekarskiego, czeremchy, wczesnej wiśni i porzeczki czerwonej.

Ponadto kukurydza jest rośliną dnia krótkiego i skrócony dzień przyśpiesza rozwój generatywny roślin. W miarę opóźniania siewu wytwarza ona większą masę wegetatywną. Jednocześnie następuje opóźnienie rozwoju i dojrzewania ziarna oraz zmniejszenie plonu ziarna i obniżenie zawartości suchej masy w plonie całych roślin.

Termin siewu należy także dostosować do typu kukurydzy: odmiany o ziarnie typu flint, które stosunkowo dobrze znoszą niskie temperatury i posiadają dobry wigor początkowy, można wysiać nieco wcześniej, natomiast odmiany o ziarnie typu dent, które mają wyższe wymagania cieplne, powinny być wysiewane później.

Ani przyspieszony, ani opóźniony termin siewu nie są korzystne dla kukurydzy. W przypadku siewu wczesnego, rośliny wprawdzie lepiej wykorzystają wodę zgromadzoną w glebie w czasie zimy oraz nieco wcześniej zakwitną i dojrzewają, ale niska temperatura gleby może spowolnić kiełkowanie nasion i przyczynia się do słabszych i mniej wyrównanych wschodów roślin. Natomiast przy siewie opóźnionym rośliny kukurydzy wytwarzają większą masę wegetatywną kosztem opóźnienia rozwoju generatywnego, czyli dojrzewania ziarna, co może spowodować obniżenie plonu ziarna.

W przypadku dużych areałów zasiewów kukurydzy niekoniecznie należy trzymać się zasad terminów siewów kukurydzy, gdyż ograniczenia organizacyjne i czasowe zbioru determinują jej termin siewu.

dr inż. Sylwester Lipski

 


Dodaj komentarz