Partner portalu
2019-01-20

Rosyjski eksport zbóż 2019

Federacja Rosyjska jest drugim, po USA eksporterem pszenicy na świecie. Jeszcze do niedawna kraj, który importował ogromne ilości zbóż, aby wyżywić naród, stał się znaczącym graczem na światowym rynku produktów rolno-spożywczych. I tę pozycję Rosja będzie umacniała, bo jest to elementem polityki strategicznej tego państwa..

Według Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej całkowita produkcja zboża w Rosji w 2018 roku jest szacowna na 112,9 milionów ton. Przypomnijmy, że w rekordowym dla Rosji roku 2017 ta produkcja była sporo większa, bo wynosiła 135,5 milionów ton. Tak jak i w Europie, spadek produkcji w 2018 był spowodowany niedoborami wody wiosną i latem, a w innych regionach nadmiarem wody i niskimi temperaturami (republiki syberyjskie).

Wielkość produkcji poszczególnych rodzajów zbóż w 2017 i 2018 (w milionach ton).

Według tymczasowych prognoz Ministerstwa Rolnictwa produkcja ziarna w Federacji Rosyjskiej będzie systematycznie rosła:

2019 - 114,3 milionów ton

2020 - 118,1 milionów ton

2021 - 120,1 milionów ton

2022 - 124,6 milionów ton

2023 - 131,1 milionów ton

2024 - 137,5 milionów ton

Taki coroczny wzrost jest oczywiście możliwy, ale należy pamiętać, że produkcja ziarna zbóż, szczególnie w tak zróżnicowanej geograficznie Federacji Rosyjskiej jest uwarunkowana w dużym stopniu warunkami pogodowymi w ciągu sezonu wegetacyjnego. Nawet sami eksperci SOVECON skomentowali te prognozy „Wait and see”.

W maju 2018 prezydent Federacji Rosyjskiej wydał ważne rozporządzenie (tzw "dekret majski") na mocy, którego do 2024 r. eksport produktów rolnych powinien wzrosnąć do 45 mld USD rocznie (w 2018 r wyniósł ok. 25 mld USD, a w 2017 r ok. 20,5 mld USD). Ma być to osiągnięte m.in. poprzez zwiększenia udziału innowacyjnie aktywnych firm w kraju do 50% z obecnych 10-12% w ogóle i około 5% w rolnictwie, w ciągu sześciu lat w kraju ma powstać 15 ośrodków naukowych i edukacyjnych o światowej klasy kompetencjach. Mają one współpracować z firmami z komercyjnego sektora gospodarki. Wzrost aktywności innowacyjnej w sektorze rolnym przewidziany jest również w Federalnym Programie Naukowo-Technologicznym Rozwoju Rolnictwa do 2025 r., zatwierdzonym w 2017 r.

Eksport zboża z Rosji

Pierwsza połowa sezonu 2018/19 była rekordowa, jeśli chodzi o eksport zbóż. Rosja, korzystając z wysokich cen na rynkach światowych i korzystnego kursu rubla, wysyłała za granicę dużo większe ilości ziarna, niż w analogicznym okresie 2017 (chociaż to był rok, w którym wyprodukowano około 25 milionów ton ziarna więcej niż w 2018). Eksportowi zbóż z Rosji sprzyjał także spadek produkcji zbóż w Australii i wysokie ceny na pszenicę australijską. Od lipca, co miesiąc wysyłano ponad 5 milionów ton ziarna. W listopadzie, grudniu i styczniu 2019 eksport uległ spowolnieniu. Przewiduje się, że w styczniu 2019 eksport zbóż wyniesie tylko 2 milion ton (w styczniu 2018 to było 3,2 miliona ton).

Ceny eksportowe pszenicy USD/t, FOB port Noworosyjsk

Od listopada niekorzystny wpływ na eksport mają czynniki pogodowe (problemy komunikacyjne), skomplikowane procedury certyfikacji i dodatkowe kontrole na terminalach, zmiany w wymogach certyfikacji kwarantanny dla transportu drogowego w południowym rejonie federalnym, a także gwałtownie zmniejszone zapasy zboża na południu kraju.

"Biorąc pod uwagę konsumpcję krajową i biorąc pod uwagę saldo przeniesień, myślę, że możemy pozwolić na wysłanie około 42 mln ton zbóż na eksport" – powiedział Minister Rolnictwa FR, mówiąc o całym sezonie 2018/19. Jednocześnie powiedział, że nie są przewidywane ani nawet rozważane ograniczenia eksportu rosyjskiego zboża (a tak bywało w przeszłości). SOVEKON prognozuje, że Rosja wyeksportuje nawet 43,2 miliona ton zbóż !

Do 10 stycznia, zgodnie z informacjami operacyjnymi Federalnej Służby Celnej, od początku bieżącego sezonu wyeksportowano 29,4 miliona ton zboża, w tym 24,7 miliona ton pszenicy.

Największymi odbiorcami ziarna z Rosji, w okresie lipiec-listopad 2018 byli: Egipt (4,44 mln t), Turcja (2,76 mln t), Nigeria (1,27 mln t), Wietnam (1,19 mln t), Iran (1,07 mln t), Arabia Saudyjska (1,06 mln t).

W pierwszej piątce eksporterów były 3 firmy rosyjskie (Dom Handlowy RIF, ASTON i ZERNO-TRADE) i tylko dwie nierosyjskie (Glencore i Cargill).

Specyfika tych pierwszych sześciu miesięcy sezonu 2018/19 polegała na tym, że wiele międzynarodowych firm (z wyjątkiem Glencore i Cargill) zmniejszyło wielkość wywozu w porównaniu do ubiegłego roku. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Wśród głównych ekspertów podkreśla trudność w uzyskaniu kwot na dostawy w Noworosyjsku, gdzie w tym sezonie faworyzowano firmy rosyjskie. Ponadto główne biura wielonarodowych korporacji, z reguły odpowiedzialne za podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie strategii pracy, wyraziły poważne obawy dotyczące wprowadzenia ograniczeń w wywozie zboża z Rosji. "Liczba długich kontraktów spadła, większość graczy wolała pracować na spotach" - mówi Suchanow. "W tym samym czasie lokalne firmy tradycyjnie działające na krótszym terminach miały pewną przewagę, co umożliwiło im zwiększyć wolumeny eksportu.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa planuje stabilizację cen na rynku krajowym, w szczególności poprzez subsydiowanie taryf na transport zboża z Syberii koleją do centralnych regionów Federacji.

Przygotowano na podstawie informacji z:

www.sovecon.ru

www.agroinvestor.ru


Dodaj komentarz

pablo 6 miesięcy temu

sankcje się przydały :)