Partner portalu
2020-07-16

Od końca września - mięso z flagą

Opublikowane zostały nowe przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu. Wejdą one w życie 30 września 2020 roku.

- Celem nowelizacji rozporządzenia było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej wymogu umieszczania oprócz informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego, również informacji pod postacią grafiki przedstawiającą flagę państwa pochodzenia - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa.

Nowe przepisy są wprowadzane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149).


Dodaj komentarz