2019-07-06

Gratka dla hodowców i miłośników zwierząt

Trwa właśnie XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie koło Zamościa. Wystawa zdominowana jest przez zwierzęta hodowlane, które można oglądać, kupić, a nawet na nich pojeździć. Zobacz w galerii zdjęć relację z Wystawy. Jeśli możesz, to odwiedź Wystawę. Jutro zapowiada się wiele atrakcji.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Pietrzyk ocenia pokrój konia

Na corocznej Wystawie organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie, czyli oddział Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prezentowane są najdorodniejsze, najpiękniejsze, najokazalsze zwierzęta hodowlane: konie, bydło mięsne, bydło mleczne, kury, gołębie, kanarki, króliki, kozy, owce. Podziwiać można także egzotyczne gatunki, jak alpaki i pawie, które są także w Polsce już hodowane.

Przygotowanie konia do oceny konkursowej

Podczas Wystawy przeprowadzane są oceny zwierząt: bydła i koni, a także drobiu użytkowego, gołębi, królików, owiec i kóz. Najwięcej emocji, jak zwykle, wzbudzają oceny koni i bydła, które także przyciągają wielu widzów. W tym roku wśród koni reprezentowane są rasy małopolska, konie zimnokrwiste w typie sztumskim, konie huculskie, kuce i jeszcze kilka innych. Wśród bydła zainteresowanie wzbudziły rasy mięsne: angus i limousine. A wśród bydła mlecznego królowały HF’y.

Podczas oceny bydła brana jest pod uwagę przede wszystkim budowa, lokomocja i zachowanie zwierzęcia. Wystawione sztuki nie są oceniane w konkursie, lecz dokonuje się wyboru krowy o najlepszym pokroju według kryteriów wyznaczonych przez głównego organizatora danej imprezy rolniczej bądź targów. O dokonanie wyboru proszeni są specjaliści PFHBiPM, pracownicy Spółek inseminacyjnych, a niekiedy pracownicy indywidualnych. Zazwyczaj wybiera się zwierzęta w 5 kategoriach:

  • jałówki w wieku 13 - 15 miesięcy,
  • jałówki w wieku 16 – 17 miesięcy,
  • jałówki powyżej 18 miesięcy,
  • krowy w I laktacji,
  • krowy w II laktacji.

Podczas prezentacji kolejnych sztuk w danej kategorii, sędziowie biorą pod uwagę wyraźny charakter mleczny, harmonijną budowę ciała, linię grzbietu (najwyżej punktowana jest równa) oraz mocne, prawidłowe nogi (postawa widok z boku, tyłu w ruchu) oraz racice. W przypadku krów pod uwagę brane jest dodatkowo wymię, jego zawieszenie, szerokość, położenie, pojemność. Ponadto sędziowie zwracają szczególną uwagę na więzadło środkowe wymienia, ustawienie strzyków przednich oraz tylnych i ich długość. Zarówno u jałówek, jak i u krów ważna jest wyrostowość.

Ogólny wygląd zwierzęcia musi być prawidłowy i harmonijny. Po wstępnym wyborze, analizowany jest wiek każdej sztuki, opierając się na regulaminie wystawy, w której uczestniczą. Każdy regulamin zawiera kategorie jałówek, tj. wiek w miesiącach oraz daty, w przedziale których zwierzę musi być urodzone. Krowy ocenia się w kategoriach – pierwiastki, II laktacja, III laktacja i dalsze. Cielność jałówek w dniu wystawy jest określana w regulaminie i waha się między 7 a 8 mies. W przypadku krowy istotny jest dzień jej laktacji w dniu wystawy, gdyż 40% ogólnej oceny otrzymuje za wymię. Dodatkowym kryterium, warunkującym udział w wystawie, jest ujemny wynik badania w kierunku BVD i IBR, obowiązujący obecnie na wszystkich wystawach.

Silnie reprezentowana jest branża hodowców gołębi, którzy zajęli jeden cały budynek wystawowy. Miłośnicy gołębi z pewnością są zadowoleni, bo tak wiele ras tych pięknych ptaków, zgromadzonych w jednym miejscu trudno spotkać.

Wystawa w Sitnie, to także miejsce, gdzie dużo mówi się o pszczelnictwie i produkcji miodu. Stoisk z akcesoriami do hodowli pszczół jest wiele, a ponadto dzisiaj był ciekawy wykład na temat miodu i jego właściwości (o miodzie mówiła dr hab. Teresa Szczęsna z Oddziału Pszczelnictwa INHORT z Puław).

J_G


Dodaj komentarz