Partner portalu
2019-04-19

Bayer popularyzuje nowoczesne i zrównoważone rolnictwo

W czwartym kwartale 2018; na zlecenie Bayer Sp. z o.o., firma Kleffmann zrealizowała badanie na reprezentatywnej grupie 400 gospodarstw rolnych z całej Polski (specjalizacja: uprawy polowe, sadownictwo), w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.

Podczas  konferencji prasowej firmy Bayer, 16 kwietnia 2019, dr Michał Krysiak omówił najnowszą edycję badania opinii rolników i sadowników na temat zrównoważonego rolnictwa – w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”

 

Celem badania było diagnozowanie podejścia producentów żywności (rolników) do bezpieczeństwa zabiegów ochrony roślin: w odniesieniu do własnych praktyk oraz do konsumentów i środowiska. Najnowszą, trzecią edycję badania, przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 400 respondentów: 300 rolników i 100 sadowników.

Badanie wykazało, że polscy rolnicy znają pojęcie rolnictwa zrównoważonego (78%) i utożsamiają je głównie z kwestiami agrotechnicznymi, ale także z ochroną środowiska naturalnego (21%). Ciekawe, że w kontekście rolnictwa zrównoważonego większą potrzebę szkoleń wskazują sadownicy niż rolnicy (47% wobec 31%) – to wnioski z badania, przeprowadzonego przez Bayer w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.

Rolnicy o zmianowaniu

Dbałość o żyzność gleb jest najważniejszym czynnikiem, decydującym o zmianowaniu: wskazywana jest dwukrotnie częściej niż w poprzedniej edycji badania (z 2016 roku). Z 50 do 60% wzrosła liczba gospodarstw badających glebę przynajmniej raz na 3 lata.

Odporność na środki ochrony roślin

Odporność agrofagów na środki ochrony roślin jest znaczącym problemem dla obu grup respondentów (rolnicy 82%, sadownicy 96%). Sadownicy lepiej od rolników definiują czym jest odporność (58 wobec 35%) i wykazują się większą wiedzą o sposobach radzenia sobie z odporności – np. przez rotację substancji (68% wobec 20%).

Zarazem nastąpił zdecydowany wzrost zadowolenia z jakości usługi zwrotu, jak i odbierania opakowań po środkach ochrony roślin w porównaniu z poprzednią edycją badania.

2019: Zrównoważona Ochrona Roślin

Tematami poprzednich edycji programu „Grunt to bezpieczeństwo” (którego elementem jest badanie opinii) była ochrona bioróżnorodności organizmów glebowych, organizmów wodnych oraz owadów zapylających. W bieżącym roku temat to zrównoważona ochrona roślin. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak dobór właściwego poziomu ochrony roślin do typu uprawy gleby, uprawianych odmian i radzenie sobie z odpornością agrofagów na zwalczające je preparaty.

Opracowano na podstawie materiałów Bayer Polska Sp. z o.o.

 


Dodaj komentarz