Partner portalu

Lista artykułów

Z Timac Agro się nie nudzisz
2019-06-11

Któryż to już sezon „Panoram Pól” z Timac Agro Polska… A frekwencja jest wysoka, około 300 gości, producentów rolnych mówi o tym, że ta impreza nadal stanowi atrakcyjne miejsce spotkań z najnowszymi rozwiązaniami dla produkcji rolniczej.


Zwalczanie omacnicy w kukurydzy
2019-06-10

Mała skuteczność metod agrotechnicznych narzuca konieczność stosowania insektycydów i środków biologicznych w ochronie kukurydzy przed omacnicą prosowianką.


Zebrać, przewieźć, rozładować
2019-06-10

Przyczepy zbierające umożliwiają efektywny zbiór pasz objętościowych z wałów lub pokosów, ich transport i samoczynny rozładunek. Ponadto mogą być wykorzystywane do odbioru i transportu zielonek zbieranych sieczkarniami polowymi.


Praktyczny wymiar innowacji Bayer
2019-06-10

Firma Bayer od czterech lat w gospodarstwie Bernadety i Ryszarda Sładek prowadzi Centrum Doradztwa Technicznego (CDT). CDT na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego o powierzchni 12 ha pełni funkcję szkoleniową, jak również pokazową. Dominują tu gleby trzeciej i czwartej klasy bonitacyjnej, jednak zdarzają się również słabsze - klasy piątej. W tej lokalizacji w sezonie 2019 zlokalizowanych jest około 1900 poletek. Dużą część powierzchni wykorzystuje się również do prowadzenia doświadczeń odmianowych oraz pestycydowych o charakterze rejestracyjnym. Mnogość różnych typów prowadzonych doświadczeń czyni to miejsce unikatowym na mapie Górnego Śląska.


Komunikat KSCh-R ws „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
2019-06-09

Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej opublikował szczegóły korzystania ze wsparcia finansowego w ramach krajowego programu wapnowania gleb. Warto się zapoznać z tą informacją, aby uzyskać dofinansowanie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapis na fakturze za zakup wapna.


OGŁOSZENIA ROLNICZE