Partner portalu
2020-10-16

Agencja Nasienna przypomina o opłacie za odstępstwo rolne

Jeżeli jesienią 2020 wysiali Państwo materiał ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem, przypominamy o uregulowaniu opłaty dla hodowcy za skorzystanie z odstępstwa rolnego.

Skrócony formularz AGNAS z możliwością wyboru sezonu siewu oraz aktualne wykazy odmian można znaleźć TUTAJ -  KLIK

Agencja Nasienna przypomina, ze ustawowe terminy uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne:

  • dla odmian chronionych na poziomie krajowym: 30 dni od daty siewu,
  • dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym: niezwłocznie po siewie.

Opłaty licencyjne i za odstępstwo rolne są podstawowym źródłem finansowania prac nad nowymi, bardziej wydajnymi odmianami roślin, odpornymi na choroby i anomalie pogodowe - informuje Agencja Nasienna.


Dodaj komentarz