Produkcja konkurencyjnych
jabłek w systemie
"CzystyOwoc"
Piotr Zieliński607 396 661 607 396 661
Łukasz Dobrosz695 055 945 695 055 945
Rafał Forc661 900 455 661 900 455
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Definicja „0 pozostałości” w systemie „CzystyOwoc”

Jabłka spełniają łącznie wymagania:
 • sumaryczny poziom ŚOR poniżej poziomu wykrywalności czyli poniżej 0,01mg/kg suchej masy
 • oraz polskiej normy Baby Food Quality
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Założenia programu ochrony

Sezon ochrony dzielimy na 4 okresy:
 • Początek wegetacji – do kwitnienia
 • Kwitnienie
 • Po kwitnieniu do zbioru
 • Po zbiorze
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Monitoring zagrożenia parchem jabłoni:

 • Wykonywanie izolacji otoczni parcha jabłoni obejmuje sześć grup odmian o różniącym się okresie rozwoju: ‘Idared’ i ‘Ligol’; ‘Szampion’ i Grupa ‘Jonagolda’ oraz Grupa ‘Gala’ i Grupa ‘Delicious’.
 • W bieżącym 2019 roku izolacje otoczni będą wykonywane z liści z w/w odmian z sadów z regionów Grójeckiego; Lubelskiego i Sandomierskiego.
 • Izolacje otoczni będą wykonywane przez naszych specjalistów już 28 rok.
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Założenia programu ochrony

 • Przeważająca większość gatunków zimuje w postaci II-ego lub III-ego stadium rozwojowego gąsienicy, dlatego by znacznie ograniczyć ich występowanie należy koniecznie je zwalczyć w fazie od zielonego pąka do różowego pąka.
 • Później terminy ich zwalczania ustalamy na podstawie odłowów samców w pułapki feromonowe.
 • Dlatego w każdym sadzie rozwieszone są pułapki feromonowe i sprawdzane co 2-3 dni, a ich wyniki zapisywane przez sadownika.
 • Dane należy przekazać drogą e-mailową do wyznaczonego Doradcy w celu precyzyjnego wyznaczenia terminu zabiegu.
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Środki produkcji stosowane w systemie

 • Filozofia ochrony polega na umiejętnym połączeniu ochrony biologicznej z chemiczną,
 • Środki ochrony są dobierane w zależności od fazy fenologicznej roślin, precyzyjnie przez cały rok
 • Wspieramy ochronę preparatami stymulującymi i aktywującymi odporność,
 • Wykorzystujemy preparaty pochodzenia naturalnego np. związki siarki,
 • Producentami środków w technologii są:
  • Biocont
  • Arysta
  • Syngenta
  • Bayer
  • NaturalCrop Poland
  • BASF
  • Sumi Agro
  • ICBPharma
  • Inne wybrane
    Zespół doradców Zieliński - Fura

”CzystyOwoc” to nie „Eko Owoc”

 • Nie wolno mylić produkcji w systemie bez pozostałości z produkcją ekologiczną
 • Produkcja ekologiczna wymaga stosowania się do swoistych regulacji prawnych.
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Oczekiwania sieci handlowych wobec dostawców jabłek i innych owoców

 • Wysoka jakość owoców
 • Bezpieczeństwo produktu
 • Duże partie dostaw
 • Jednorodność towaru
 • Terminowość dostaw
 • Dostępność owoców w całym roku
 • Długie terminy płatności
 • Współfinansowanie działań marketingowych
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Ograniczenia pozostałości środków ochrony roślin w owocach deserowych w kilku wiodących sieciach handlowych w Niemczech

 • Ograniczenia ilości substancji szkodliwych w owocach do 3, 4 lub 5 w zależności od sieci
 • Wprowadzanie indywidualnych dla poszczególnych sieci wartości dopuszczalnych (granicznych) pozostałości ś.o.r. znacznie mniejszych od norm europejskich (np. 2/3, 50% itd.)
 • Ciągłe zmniejszanie dopuszczalnych norm pozostałości
 • Wykluczanie dostawców nie spełniających norm wewnętrznych sieci w zakresie pozostałości
    Zespół doradców Zieliński - Fura

Korzyści dla sadownika

 • Możliwość pozyskania najbardziej wymagających odbiorców na owoce już teraz
 • Pewność zbytu owoców po najkorzystniejszej cenie w danym roku teraz, i w przyszłości
 • Zdobycie przewagi konkurencyjnej na przyszłość
 • Większe bezpieczeństwo pracy w sadzie
  • Mniej zabieg
  • Mniej zabiegów środkami toksycznymi