Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Zapraszamy do dyskusji na Forum

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 17 409, nadano: 742 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 18 311 ogłoszeń.

Kapusta, kalafiory znw s zagroone !

Tantni krzyowiaczek - jeden z najgroniejszych szkodnikw rolin kapustnych spdza sen z powiek wielu producentom. Panujca od kilku tygodni susza i wysokie temperatury to doskonae warunki do jego rozwoju, dlatego obecny sezon jest dla niego bardzo korzystny. Producenci kapustnych ju rozpoczynaj walk z tym uciliwym szkodnikiem na swoich plantacjach.

Pierwsz oznak pojawienia si tantnisia jest nalot motyli, ktry w tym sezonie moglimy zaobserwowa ju w maju. Motyle pojawiaj si nagle, czsto w bardzo duych ilociach. Same motyle nie s bezporednim zagroeniem uprawy. Natomiast samica motyla podczas swojego krtkiego ycia jest w stanie zoy nawet 150 jaj. Czas od zoenia jaj do wylgu to rednio 1 tydzie. Larwy, do postaci gsienicy rozwijaj si przez okoo dwa tygodnie, siejc w tym czasie spustoszenie na plantacji.

W przypadku kalafiora s to uszkodzenia lici sercowych a nawet wygryzanie zawizanych r. W kapucie gowiastej przez uszkodzenia stoka wzrostu mog doprowadzi do deformacji, ktre uniemoliwi zawizywanie gwek. W przypadku uszkodze rolin w pniejszej fazie rozwojowej dochodzi do efektu "sita" lici, co znaczco obnia warto handlow plonu.

Walka z tantnisiem krzyowiaczkiem jest o tyle trudna, gdy jego niektre rasy przez wiele lat swojej "aktywnoci" uodporniy si na wiele substancji aktywnych stosowanych do jego zwalczania. Jedn z pierwszych, zapobiegawczych metod walki z tym szkodnikiem jest gboka orka przedzimowa. Deszczowa i chodna aura to niekorzystne rodowisko dla rozwoju gsienic, dlatego w przypadku deszczowanych plantacji ich liczebno jest znacznie ograniczona.

Gsienice s barwy jasnozielonej z wyranie oznaczon czarn gwk. Osigaj rozmiar ok. 10 mm a ich charakterystyczn cech jest bardzo dua ruchliwo.

Zabieg chemiczny wykonany w odpowiednim terminie (najlepiej podczas skadania jaj przez motyle) moe w znaczcym stopniu zminimalizowa liczebno gsienic.

Do zabiegu majcego zwalcza motyle moemy wykorzysta rodki zawierajce substancje aktywne takie jak: cypermetryna, alfa-cypermetryna, deltametryna, lambda-cyhalotryna, beta-cyflutryna, esfenwalerat, chloropiryfos.

W celu zwalczenia gsienic tantnisia skorzystajmy ze rodkw opartych na substancjach takich jak: indoksakarb, spinosad, chlorantraniliprol.

Warto te zainteresowa si biologicznymi rodkami owadobjczymi zawierajcymi substancj Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. rodki te s szczeglnie przydatne, gdy poza swoj du skutecznoci, nie posiadaj okresu karencji, jak preparaty oparte o chemiczne substancje aktywne.

Producentom radzimy szczegln uwag zwrci na dokadno wykonywania zabiegw. Pamitajmy sprawdzi w jakich temperaturach dany rodek ma najlepsz skuteczno. Zabiegi starajmy si wykonywa podczas bezwietrznej pogody, najlepiej przy zwikszonym cinieniu cieczy roboczej, tak aby moliwie jak najdokadniej pokry ni roliny.

MS          

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu

Grene - Ceny spadają!