Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Nowy IGRIT

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 14 611, nadano: 625 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 17 115 ogłoszeń.

Problemy rolnikw - najnowsze dziaania UOKiK

UOKiK, ministerstwo rolnictwa i KOWR sprawdzaj, czy ceny owocw mikkich mogy by ksztatowane niezgodnie z prawem. To nie jedyne dziaania na rynku rolno-spoywczym. Wszczto rwnie postpowanie przeciwko Sdzucker Polska. Spka moga wykorzystywa swoj przewag kontraktow wobec rolnikw.

Rok temu, 12 lipca 2017 r. wesza w ycie ustawa o przeciwdziaaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. UOKiK otrzyma uprawnienia do obrony mniejszych podmiotw w sektorze rolno-spoywczym przed kontrahentami dysponujcymi znacznie wikszym potencjaem ekonomicznym. Dotychczas urzd podj interwencje w 36 sprawach (20 postpowa oraz 16 wezwa do przedsibiorcw). W marcu 2018 r. wyda te pierwsz decyzj - dotyczc dostaw marchwi oraz opublikowa raport, w ktrym przedstawi rekomendacje uczciwych umw dla brany mleczarskiej.

Postpowanie przeciwko Sdzucker Polska

Najnowsze dziaanie urzdu w ramach ustawy o przewadze kontraktowej, to postpowanie przeciwko spce Sdzucker Polska. Jest to jeden z czterech producentw cukru obecnych w Polsce, dziaa na poudniu kraju, gdzie pozostae spki cukrownicze nie posiadaj swoich zakadw. Do urzdu trafiy skargi rolnikw, ktrzy zwracali uwag na nieprawidowoci w umowach stosowanych przez spk. Urzd wszcz postpowanie dotyczce relacji Sdzucker Polska i omiu losowo wybranych plantatorw, ktrzy w ostatnich latach dostarczali buraki za wicej ni 50 tys. z. Co wane sytuacja pozostaych rolnikw jest taka sama jak wybranej semki, poniewa umowy zawierane s na podstawie wzorca.

- Nasza analiza kontraktw wykazaa, e przedsibiorca moe wykorzystywa swoj przewag negocjacyjn wobec dostawcw buraka cukrowego. Wtpliwoci urzdu wzbudziy niejasne zasady ustalania ceny oraz zbyt dugie terminy patnoci - mwi prezes Marek Niechcia.

W pierwszym przypadku rolnicy znaj tylko cz stawki, jaka otrzymaj - tzw. cen gwarantowan, reszta ustalana jest na nieprecyzyjnych zasadach - zaley przede wszystkim od ceny uzyskanej w przyszoci ze sprzeday cukru. Plantatorzy nie maj zatem moliwoci poznania ostatecznej ceny. Ponadto nie mog zweryfikowa rzetelnoci oblicze wykonywanych przez Sdzucker Polska. Urzd zakwestionowa rwnie terminy patnoci stosowane przez spk. Zgodnie z przepisami, nie powinien on przekracza 60 dni. Producent cukru przewidzia dwa terminy. Rolnicy, ktrzy dostarcz produkt do 30 listopada, otrzymuj zapat ceny gwarantowanej do 10 grudnia. Jest to niekorzystne dla plantatorw, ktrzy przekazuj buraki wczeniej, np. w ramach wczesnych dostaw w poowie wrzenia. W jeszcze gorszej sytuacji s rolnicy, ktrzy dostarczaj warzywa od 1 grudnia. Umowa przewiduje, e otrzymaj naleno po zakoczeniu kampanii cukrowniczej, czyli do momentu zakoczenia przetwarzania burakw na cukier. Nie ma przy tym podanej konkretnej daty, co moe oznacza, e dostawca nie zna nawet przyblionego terminu, w ktrym otrzyma pienidze.

UOKiK moe naoy kar za wykorzystywanie przewagi kontraktowej w maksymalnej wysokoci3 proc. obrotu przedsibiorcy osignitego w roku poprzedzajcym. Postpowanie moe si rwnie skoczy bez sankcji pieninej. Urzdmoeodstpi od kary, jeeli przedsibiorca dobrowolnie zobowie si do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutkw.

Owoce mikkie - kontrole

Kolejnym dziaaniem UOKiK z zakresu przewagi kontraktowej jest kontrola w siedzibach przetwrcw owocw mikkich, m.in. truskawek, malin, wini, czy porzeczek. W ostatnich tygodniach w mediach gono byo o niskich cenach skupu tych produktw. Do UOKiK rwnie docieray skargi rolnikw na ten temat. Dlatego Urzd, wraz z Krajowym Orodkiem Wspierania Rolnictwa przyglda si tej sytuacji.

- Sprawdzamy, czy przy ksztatowaniu cen owocw mikkich mogo doj do wykorzystania przewagi kontraktowej wobec maych podmiotw dostarczajcych owoce. Wszczlimy postepowanie wyjaniajce i skontrolowalimy siedziby szeciu duych przetwrcw - mwi prezes UOKiK, Marek Niechcia.

Od czerwca 2018 r. pracownicy urzdu sprawdzali umowy dostaw owocw wraz z terminami patnoci i list dostawcw. Wyjanienia zoyli rwnie szefowie skontrolowanych firm oraz osoby odpowiedzialne za realizacj wsppracy z rolnikami.

- W tej chwili analizujemy materia zgromadzony w trakcie kontroli. Niezalenie od wynikw moemy dzi stwierdzi, e jednym z problemw jest niska pozycja negocjacyjna rolnikw, ktrzy uprawiaj owoce. Dlatego niezbdne jest eby zrzeszali si w wiksze grupy producenckie. Dziki temu bd mogli skuteczniej pertraktowa z duymi odbiorcami, m.in. w sprawie korzystniejszych dla siebie cen - mwi prezes UOKiK, Marek Niechcia.

Rwnoczesne kontrole przeprowadza rwnie Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR bada przestrzeganie obowizku zawierania umw dostawy z rolnikami wynikajcego z ustawy o organizacji niektrych rynkw rolnych oraz unijnego rozporzdzenia 1308/2013.

- Rola naszej instytucji sprowadza si przede wszystkim do weryfikacji, czy umowy s zawierane oraz czy posiadaj wszelkie niezbdne elementy okrelone w przepisach unijnych, a take krajowych. Obecnie wraz z UOKIK poddajemy szczeglnej analizie rynek owocw mikkich z uwagi na niepokojce sygnay pynce od przedstawicieli tego sektora - mwi dyrektor generalny KOWR, Piotr Serafin.

Weryfikacja realizacji obowizku zawierania umw odbywa si poprzez wykonanie kontroli na miejscu przez kontrolerw KOWR. Nastpnie raporty z kontroli s dokadnie analizowane.

- Cz kontroli jeszcze trwa, jednak po zakoczeniu caego procesu KOWR przekae informacje na temat realizacji obowizku zawierania umw na rynku owocw mikkich -mwi dyrektor generalny KOWR, Piotr Serafin.

Niewykluczone, e monitorowaniu przestrzegania obowizku zawierania umw na dostarczanie produktw rolnych pomidzy producentami rolnymi, a pierwszymi nabywcami tych produktw zostan poddane take inne sektory.

Przewaga kontraktowa - aktualne dziaania UOKiK

- Zajmujemy si obecnie 10 sprawami z zakresu przewagi kontraktowej. Dotycz one m.in. rynku skupu ziemniakw i kapusty, czy terminw patnoci za dostawy jabek. Badamy rwnie kwesti narzucania dostawcom przez sieci handlowe odpatnoci za korzystanie z platformy zakupowej - mwi Piotr Adamczewski, dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

rdo: uokik.gov.pl

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu