Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 17 409, nadano: 742 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 18 311 ogłoszeń.

Porzdkowanie rynku produktw rolno-spoywczych

Aktywno Unii Warzywno-Ziemniaczanej doprowadzia do podjcia przez MRiRW postulowanych dziaa w celu ograniczenia importu produktw rolno-spoywczych z zagranicy i wprowadzania ich do obrotu w Polsce, jako produkty krajowe.

Na wniosek Unii Warzywno Ziemniaczanej z 29 maja 2018, MRiRW pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektrych ustaw w celu zwikszenia efektywnoci prowadzonych dziaa kontrolnych w zakresie niektrych rynkw rolnych oraz powizanym projektem zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie znakowania poszczeglnych rodzajw rodkw spoywczych.

Dzisiaj, tj 12 czerwca, o godzinie 17tej, na konferencji prasowej przed gmachem MRiRW przy Wsplnej, Micha Koodziejczak (lider Unii Warzywno Ziemniaczanej) przedstawi stanowisko Unii Warzywno Ziemniaczanej, na temat zmian w ustawach i rozporzdzeniach, ktre przygotowuje Ministerstwo. Do konferencji, na ulicy, doszo wskutek tego, e przedstawiciele Unii Warzywno Ziemniaczanej byli umwieni dzisiaj na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa RiRW, ale wczoraj wieczorem dowiedzieli si, e do spotkania nie dojdzie. Postanowili jednak, e przyjad do Warszawy i swoje stanowisko przedstawi na otwartej konferencji prasowej.

Jako pierwsi mamy moliwo opublikowa szczegowe uwagi Unii Warzywno Ziemniaczanej do propozycji MRiRW zmian w prawie. Mone je przeczyta w zaczonych plikach "Znakowanie zacznik 1.pdf" i "Kontrola zacznik 1.pdf".

Poniej, publikujemy take stanowisko oglne Unii Warzywno Ziemniaczanej z 12 czerwca 2018, co do proponowanych zmian oraz, na koniec nieco o dalszych planach dziaa Unii Warzywno Ziemniaczanej.

Sylwester Lipski


Stanowisko Unii Warzywno Ziemniaczanej
wobec polityki Ministerstwa Rolnictwa

1. Ministerstwo tworzy niespjne i zagmatwane przepisy, ktre nie zabezpieczaj w sposb wystarczajcy interesw polskich producentw rolnych, m. in.:
- redagujc przepisy nakadajce obowizek wskazywania kraju pochodzenia ziemniakw, Ministerstwo dopuszcza do dalszej moliwoci nieoznaczania kraju pochodzenia na opakowaniu,

- sankcje za nieprzestrzeganie obowizkw dot. jakoci i kontroli w proponowanych przepisach s stworzone w sposb, ktry jest w znacznej mierze ocenny. Przerzucanie ciaru dokonania oceny na lokalnego urzdnika z jednoczesnym szerokim zakresem wysokoci moliwej do wymierzenia kary, obnia sprawno wymierzania kar oraz buduje presj na urzdniku, ktry obawia si dokonania oceny powodujcej konieczno zastosowania kary w grnym zakresie zagroenia finansowego. Jednoczenie moe to by czynnikiem sprzyjajcym korupcji.

- cige dopisywanie kolejnych przepisw do zych ustaw i rozporzdze tworzy baagan w przepisach - Ministerstwo tworzy przepisy dla prawnikw a nie dla rolnikw; zamiast pastwa prawa kontynuuje ide pastwa prawnikw, ktre suy tylko zachodnim koncernom oraz nielicznej, zamonej czci spoeczestwa;

2. Ministerstwo wykazuje si nadgorliwoci urzdnicz w zakresie nakadania dodatkowych kar na polskich producentw, zasaniajc si przy tym wymogami wynikajcymi rzekomo z przepisw unijnych;

- w sytuacji, gdy inne kraje czonkowskie Unii, tworz dla swoich producentw warunki uatwiajce eksport podw rolnych, polski Minister Rolnictwa nakada dodatkowe, dotkliwe kary na polskich producentw za nieprzestrzeganie przepisw tworzonych w innych krajach,

- reagujc na nasz postulat odnonie do nakadania kar na nieuczciwe podmioty wprowadzajce na krajowy rynek produkty rolne niezgodnie z obowizujcymi przepisami, Minister buduje w przepisach zagroenie dla rodzimych producentw - potencjalnie wysokie sankcje finansowe skutecznie zniechcaj polskich producentw przed podejmowaniem prb eksportu polskich podw rolnych do krajw tzw. starej Unii.

3. Ministerstwo nie ma pomysu na uzdrowienie sytuacji na polskiej wsi lub te nie jest zainteresowane tym, aby polski rolnik mg skutecznie rywalizowa z zachodnimi producentami (zwaszcza tymi z Niemiec i Francji)

- obecne dziaania Ministra to nieudolne prby zareagowania na zgoszone przez nas problemy,

- cieszymy si, e Minister odnotowa niektre problemy, cho praktyka pokazuje, e w chwili obecnej najwikszym problemem ktry dostrzega, jest fakt, i polscy rolnicy podejmuj dziaania zmierzajce do zjednoczenia i silnego wywierania na niego presji tak aby wykonywa swoje obowizki,

- wskutek dotychczasowych naszych dziaa, ktre m.in. otworzyy dyskusj o jakoci zagranicznej ywnoci ktra zalewa polski rynek, dopinguje nas do dalszej aktywnej walki o dobro polskiego rolnictwa i przestrzeganie praw konsumentw;

4. Dalsze dziaania Unii Warzywno Ziemniaczanej wobec problemw, ktre niszcz polskie rolnictwo.

Podjcie przez nas dziaa zmierzajcych do uzdrowienia rynku warzyw (w tym m. in. polskiego ziemniaka) odsonio ogromn skal problemw i zaniedba w zakresie polityki rolnej.

Szeroki i ciepy odzew innych organizacji rolniczych a take samych konsumentw, liczne zapytania o wstpienie w szeregi naszego stowarzyszenia oraz postulaty przekazywane nam do uwzgldnienia w naszych dziaaniach przez grupy rolnikw z caego kraju wskazay nam kierunek:

Naley powoa do ycia nowy, oddolny i cakowicie niezaleny od politykw ruch spoeczny rolnikw, ktry pozwoli mwi nam jednym silnym gosem i doprowadzi do tego, aby w kocu polski rolnik posiada moc sprawcz.

Najblisze dziaania Unii Warzywno Ziemniaczanej bd zmierzay, zatem do tego, aby urzeczywistni t myl i da wiar polskiemu rolnictwu w przyszo.

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu

Grene - Ceny spadają!