Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Nowy IGRIT

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 14 611, nadano: 625 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 17 115 ogłoszeń.

Pomoc dla rolnikw dotknitych ASF - najnowsze propozycje Min. Ardanowskiego

Rada Ministrw przyja rozporzdzenie zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu i sposobw realizacji niektrych zada Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwa w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentw wi, ktrzy w zwizku z obowizujcym zakazem utrzymywania w gospodarstwie wi lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji wi - dokumenty przedoone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bdzie udziela pomocy producentom rolnym.

Na wyrwnanie utraconych dochodw producentom wi w zwizku z obowizujcym zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego, wydanym w zwizku z wystpieniem afrykaskiego pomoru wi (ASF).

Agencja bdzie udziela pomocy finansowej producentowi wi:

1) ktremu nadano numer identyfikacyjny (w trybie przepisw o krajowym systemie ewidencji producentw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskw o przyznanie patnoci);

2) ktry w zwizku obowizujcym zakazem utrzymywania w gospodarstwie wi lub wprowadzania ich do niego, wydanym w zwizku z ASF, zaprzesta produkcji wi. Pomoc ta bdzie przyznawana na wniosek producenta wi zoony na formularzu opracowanym i udostpnionym przez Agencj na jej stronie internetowej.

Jednoczenie minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego dla producentw wi, ktrzy w zwizku z obowizujcym zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego zaprzestali produkcji tych zwierzt.

Na refundacj kosztw zakupu materiaw ochronno-dezynfekcyjnych przez producentw wi: w 2018 r. nie bdzie moga ona przekroczy 75 proc. tych kosztw, a latach kolejnych - 50 proc.

Refundacja wydatkw ma dotyczy zakupu mat dezynfekcyjnych, sprztu niezbdnego do wykonywania zabiegw dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbdnych produktw lub rodkw do ich przeprowadzania, a take odziey ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatkw poniesionych na zabezpieczenie budynkw, w ktrych utrzymywane s winie, przed dostpem do nich zwierzt domowych.

Przewidziano take moliwo ubiegania si przez kredytobiorcw - w bankach wsppracujcych z Agencj - o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie rodkw trwaych, w zwizku z wystpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powd, huragan, piorun, obsunicie si ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obnionej do 0,5 proc. w skali roku wielkoci paconego przez kredytobiorcw oprocentowania.

Rozwizanie to bdzie dotyczy wycznie producentw rolnych, ktrzy w dniu wystpienia szkd mieli ubezpieczone co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyczeniem k i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 proc. liczby zwierzt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej jednego z tych ryzyk.

W 2018 r. przewidziano moliwo ubiegania si o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych rodkw do produkcji rolnej przez producentw rolnych, ktrzy ze sprzeday produktw rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. z, w roku poprzedzajcym rok zoenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego.

Preferencyjne kredyty obrotowe maj by przeznaczone na zakup: nawozw mineralnych, rodkw ochrony rolin lub pasz; kwalifikowanego materiau siewnego zb, rzepaku, kukurydzy, lnu, rolin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, burakw cukrowych i pastewnych, sadzeniakw ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiau szkkarskiego do nowych nasadze i odnowie; hodowlanych jawek, loszek, owiec-maciorek, kzek lub rozpodnikw buhajw, knurw, trykw, kozw i ogierw - z wyczeniem zakupu na eksport; pszczelich matek uytkowych lub reprodukcyjnych.

Nowe regulacje maj obowizywa po 14 dniach od daty ich ogoszenia w Dzienniku Ustaw.

www.gov.pl

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu