Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Nowy IGRIT

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 14 611, nadano: 625 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 17 115 ogłoszeń.

Jako nasion do siewu to czasami wicej ni poowa sukcesu

rednie plony zb, rzepaku, okopowych w krajach zachodnioeuropejskich s wysze ni rednie plony tych samych rolin w Polsce. Niekoniecznie wynika to lepszych warunkw klimatycznych lub glebowych. Nie wynika to te z wikszej iloci stosowanych OR lub nawozw. W tym dorwnujemy ju krajom zachodnioeuropejskim. Odstajemy jednak bardzo, jeli chodzi o wymian materiau siewnego. Wg NIK, w 2015 r udzia kwalifikowanego materiau siewnego w zasiewach wynosi 17%, przy redniej 50% dla pastw UE, na dla Woszech, Danii, Irlandii udzia by szczeglnie wysoki i przekracza 80%. To tutaj ley klucz do sukcesu w produkcji rolinnej, a nie w ekscytowaniu si wzrostem poziomu ochrony lub nawoenia.

Postp hodowlany jest si napdow rolnictwa. Od wartoci genetycznej materiau siewnego, w co najmniej 50% zaley wielko i jako zbioru. Zasoby ziemi uprawnej malej, a wic nie powierzchni upraw, lecz wydajnoci trzeba podnosi wynik finansowy.

Czas nowych odmian
Do niedawna rolnictwo skupiao si na dostosowaniu rodowiska do potrzeb danych gatunkw rolin. Produkcj rolinn determinowa postp agrotechniczny; dzi jego efektywno zmalaa na rzecz postpu odmianowego. Ronie znaczenie hodowli rolin, tworzcej nowe odmiany, lepiej wykorzystujce moliwoci rodowiska i agrotechniki.

O co chodzi w hodowli rolin
Hodowla zmienia roliny, dostosowujc je do potrzeb czowieka i rodowiska. Hodowcy wzmacniaj lub osabiaj cechy dziedziczne roliny, aby otrzyma odmian o wymaganych parametrach. Zadanie hodowcy polega na tworzeniu jak najwikszej liczby poszukiwanych odmian. Wczeniej ni rolnicy i podmioty kupujce pody rolne musi on przewidzie (i speni!) oczekiwania rynku. Dziki temu zyska zwrot poniesionych nakadw oraz rodki finansowe na dalsze innowacje.

Nie tak szybko, nie tak tanio
Hodowla rolin uczy cierpliwoci. Prace nad now odmian zwykle zajmuj ok. 10 lat, wiele z nich wykonywanych jest rcznie. Kolejne 2-3 lata to procedura rejestracji odmiany. Nie jest to mao, tym bardziej, e w wikszoci przypadkw najwikszy popyt na now odmian trwa tylko ok. 5 lat. Hodowla wymaga te inwestycji finansowych. Niezbdna jest aparatura laboratoryjna, sprzt polowy i specjalistyczne pomieszczenia, np. komory do oceny mrozoodpornoci. Kosztowny jest dostp do zasobw genetycznych rolin, nowoczesne technologie, np. kultury in vitro lub markery molekularne, oraz wykwalifikowana zaoga, umiejca z tych zdobyczy nauki korzysta. Reasumujc, wyhodowanie odmiany, jej rejestracja i ochrona prawna kosztuj kilka mln z.

Ochrona wasnoci intelektualnej promuje postp
Efektywna ochrona wasnoci intelektualnej zachca hodowc do prowadzenia bada i zachowania cigoci hodowli. W Polsce reguluje j ustawa oochronie prawnej odmian rolin i rozporzdzenia wsplnotowe. W skrcie, przepisy te przyznaj hodowcy wyczne prawo do wytwarzania lub rozmnaania, przygotowania do rozmnaania, oferowania do sprzeday, sprzedawania lub innego zbywania, eksportu, importu i przechowywania mat. siewnego danej odmiany. Osoby trzecie musz w tym celu uzyska od hodowcy pisemn licencj oraz uici opat licencyjn. Tak pozyskane rodki warunkuj rozwj hodowli. Ochrona wycznego prawa to gwne rdo dochodw hodowcy i zabezpieczenie finansowe cigoci postpu biologicznego.

Warto zainwestowa w hodowl
Hodowla rolin rolniczych to doskonaa inwestycja dla rolnika. Wystarczy, e korzysta on z kwalifikowanego materiau siewnego. Zyskiem rolnika s nasiona wysokiej jakoci, profesjonalnie przygotowane do siewu, a dochodem hodowcy s opaty licencyjne uzyskane od ich producenta. Siew materiau ze zbioru odmiany chronionej to te inwestycja w hodowl. Odstpstwo rolne pozwala bez zgody hodowcy wysia nasiona zebrane przez rolnika, pod warunkiem uiszczenia przez niego 50% opaty licencyjnej w cigu 30 dni od daty siewu. Wybierajc i uprawiajc nowoczesne odmiany, ktre speniaj ich oczekiwania, rolnicy inwestuj w rozwj tych odmian i hodowli oraz dostarczaj hodowcom wskazwek, w jaki sposb maj zarzdza swoj wasnoci intelektualn.

Co z tego bdzie mia rolnik
Zaludnienie naszego globu ronie, a zasoby ziemi uprawnej malej - obecnie jest to 0,25 ha/os. Zmiany klimatu skutkuj wymarzniciami lub susz. Z pomoc przychodzi postp biologiczny. Wg raportu HFFA Research, dziki postpowi odmianowemu rolnicy w Europie w minionych 15 latach wyprodukowali dodatkowe 22 mln ton pszenicy, 3,3 mln ton rzepaku i 10 mln ton ziemniakw. Nowe odmiany to nie tylko wysza wydajno; to take lepsze przystosowanie do warunkw glebowych, odporno na mrz lub choroby. To lepsze parametry jakociowe dla przemysu przetwrczego, racjonalne wykorzystanie zasobw naturalnych oraz ochrona rodowiska. Dla rolnika postp odmianowy to poprawa wyniku ekonomicznego gospodarstwa, a wic - zysk.

Opracowano na podstawie materiau Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu