Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Zapraszamy do dyskusji na Forum

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 14 611, nadano: 625 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 17 115 ogłoszeń.

Jagoda kamczacka, czyli Haskap - tajemnicza, zakazana, nielegalna

Inspiracj do opisania statusu uprawy jest post "Matsona" na Forum igrit.pl. Na temat jagody kamczackiej, czyli Lonicera caerulea L. (Haskap) sporo si dyskutuje i plotki na jej temat mno si jak krliki w pewnej reklamie telewizyjnej, wic warto temat zgbi i wyjani.

Fotografia: www.haskapa.com

Inspiracj do opisania statusu uprawy jest post "Matsona" na Forum igrit.pl, z 17 czerwca, ktry cytuj w caoci i w oryginale "TEMAT JAGODY KAMCZACKIEJ W POLSCE TO CIEMA MAA OPACALNO DUE KOPOTY ZE SPRZEDA NA POLSKIM RYNKU KRZAK MA WIENCEJ LI NI JAGD PRODUKOWANIE JAGODY KAMCZACKIEJ W POLSCE JEST NIELEGALNE GDY TEN OWOC NIE POSIADA KONCESJI NA PRODUKOWANIE TEGO OWOCU W POLSCE" . Dwa dni pniej ten post zosta zgoszony przez innego uytkownika do usunicia, jako naruszajcy Regulamin Forum.

Nie wiem, jakie intencje mia "Matson" piszc swj post, czy chcia lojalnie ostrzec uytkownikw igrit.pl przed upraw tej roliny i poniesieniem strat, czy chcia wywoa dyskusj nad upraw jagody kamczackiej w Polsce, czy chcia zaintrygowa i wywoa zainteresowanie upraw jagody, bo ma w tym swj interes? Ale temat wywoa, a e na temat jagody kamczackiej, czyli Lonicera caerulea L. (Haskap) sporo si dyskutuje i plotki na jej temat mno si jak krliki w pewnej reklamie telewizyjnej, to warto temat zgbi i wyjani.

Problem z jagod powsta, gdy jest to rolina introdukowana sztucznie do Europy. Pochodzi z pnocno-wschodniej Azji. Teraz jej odmiany hodowlane (czyli genotypy wyselekcjonowane w procesach hodowlanych) s ju uprawiane w wielu krajach klimatu umiarkowanego, w Europie, Azji, Ameryce Pnocnej. Ale w 1997 r, gdy Unia Europejska opublikowaa Rozporzdzenia 258/97/WE (w dniu 27 stycznia), jagoda kamczacka bya uprawiana hobbystycznie, lub bya tylko przedmiotem bada w jednostkach naukowych. Wspomniane Rozporzdzenie dotyczce tzw. "nowej ywnoci i nowych skadnikw ywnoci", popularnie zwanych "novel foods", miao chroni konsumentw europejskich przed nowymi produktami ywnociowymi, ktre nieprzebadane naleycie, mog stanowi zagroenie dla ludzi. Ofiar tych przepisw pada take jagoda kamczacka. Powszechnie uwaa si, e Rozporzdzenie miao chroni konsumentw przed ywnoci GMO, gdy w ustpie 2 artykuu 1 dwie pierwsze grupy produktw, ktrych Rozporzdzenie dotyczy to s:

a) ywno i skadniki ywnoci zawierajce lub skadajce si z genetycznie zmodyfikowanych organizmw w rozumieniu Rozporzdzenia 90/220/EWG;

b) ywno i skadniki ywnoci wyprodukowane na bazie genetycznie zmodyfikowanych organizmw, cho ich niezawierajce.

Rozporzdzenie dotyczy wprowadzania do obrotu we Wsplnocie ywnoci i skadnikw ywnoci, ktre dotychczas nie byy w znacznym stopniu wykorzystywane we Wsplnocie do spoycia przez ludzi.

Od 1 stycznia 2018 obowizuje nowe Rozporzdzenie UE 2015/2283, ktre zastpio Rozporzdzenie 258/97/WE i 1852/2001 (obowizywao od 1 stycznia 2017). Nowe rozporzdzenie ma na celu uatwienie przedsibiorstwom spoywczym wprowadzanie na rynek UE nowych i innowacyjnych produktw ywnociowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczestwa ywnoci dla europejskich konsumentw. Midzy innymi ustanowiono unijny wykaz zatwierdzonej nowej ywnoci https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en. Jest to lista pozytywna zawierajca wszystkie zatwierdzone nowe produkty ywnociowe. Nowa ywno, ktra zostanie zatwierdzona w przyszoci, zostanie dodana do unijnego wykazu w drodze rozporzdze wykonawczych Komisji. Po dodaniu nowej ywnoci do wykazu unijnego automatycznie uznaje si j za dopuszczon i mona j umieci na rynku Unii Europejskiej.

W zwizku z tym Rozporzdzeniem, przedsibiorstwa sektora spoywczego mog umieszcza now ywno na rynku Unii Europejskiej dopiero po rozpatrzeniu przez Komisj wniosku o zezwolenie na now ywno i uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nowej ywnoci. Zatem przed wprowadzeniem nowej ywnoci na rynek Unii Europejskiej wnioskodawca musi najpierw przedoy Komisji internetowy wniosek o zezwolenie zgodnie z wymogami art. 10 nowego rozporzdzenia. Jeeli nowa ywno moe wywiera wpyw na zdrowie ludzi, Komisja zwrci si do Europejskiego Urzdu ds. Bezpieczestwa ywnoci (EFSA) o dokonanie oceny ryzyka. EFSA wyda swoj opini w cigu 9 miesicy od daty otrzymania przez Komisj wanego wniosku. W terminie siedmiu miesicy od daty publikacji opinii przez EFSA Komisja przedkada Staemu Komitetowi ds. Rolin, Zwierzt, ywnoci i Paszy projekt aktu wykonawczego zezwalajcego na wprowadzenie do obrotu nowej ywnoci i wprowadzeniu jej na wykaz unijny. Po przyjciu aktu przez Stay Komitet i zatwierdzeniu go przez Komisj, nowa ywno moe zosta zgodnie z prawem wprowadzona na rynek Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku ywnoci, ktra pochodzi z tzw pastw trzecich, procedura jest nieco odmienna. Mianowicie, po zoeniu wniosku przez przedsibiorstwo, Komisja Europejska powiadamia o tym EFSA i pastwa czonkowskie UE. W cigu czterech miesicy pastwa czonkowskie lub EFSA mog przedstawia Komisji odpowiednio uzasadnione zastrzeenia dotyczce bezpieczestwa w odniesieniu do wprowadzania do obrotu przedmiotowej ywnoci. W przypadku braku naleycie uzasadnionych zastrzee dotyczcych bezpieczestwa Komisja przedkada Staemu Komitetowi ds. Rolin, Zwierzt, ywnoci i Paszy projekt aktu wykonawczego zezwalajcego na wprowadzenie do obrotu nowego produktu ywnociowego z pastw trzecich i aktualizacj unijnego wykazu. Po przyjciu aktu przez Stay Komitet, ktry zosta zatwierdzony i opublikowany przez Komisj, nowy produkt ywnociowy moe zosta, zgodnie z prawem, wprowadzony na rynek Unii Europejskiej.

Na wykazie zatwierdzonych przez UE "novel foods" jagody kamczackiej nie ma. Nie ma, bo po prostu, nikt jeszcze nie wystpi o jej wprowadzenie na ten wykaz. Nie oznacza to jednak, e jagody kamczackiej nie mona uprawia w UE, czyli take w Polsce. Jak najbardziej mona uprawia i ni handlowa, pod warunkiem, e nie jest wprowadzana do obrotu, jako ywno do spoycia w UE. Polscy producenci jagody kamczackiej, wikszo zbiorw przeznaczaj na eksport, do Japonii, Kanady, USA. Na eksport produkowane s take sadzonki tej roliny, gdy moemy pochwali si odmianami, wyhodowanymi w Polsce, jak np. "Wojtek", "Jolanta", "Czarna", "Duet", "Atut". Dla hodowcw w Polsce, brak jagody kamczackiej na wykazie UE, nie stanowi problemu. Z tego te powodu, nie dziwi fakt, e jagoda kamczacka jest gatunkiem roliny uprawnej wymienionej, jako uprawa ekologiczna w programie rozwoju obszarw wiejskich i mona na ni otrzyma dopat unijn. Co wicej, na licie OR s produkty zarejestrowane do stosowania w uprawie tej roliny.

Na szczcie dla hodowcw jagody (obecnych i przyszych), ta sytuacja niedugo zmieni si. Na stronie internetowej NOVEL FOOD Unii Europejskiej znajduje si bowiem informacja o wniosku zoonym przez SOLOBERRY Limited (przedsibiorstwo wchodzce w skad grupy AG THAMES) z powiadomieniem dotyczcym jagody kamczackiej. Wniosek zosta zoony w trybie dopuszczenia do obrotu w UE ywnoci z krajw trzecich. Miejmy nadziej, e niedugo jagoda kamczacka zostanie wprowadzona na wykaz unijnej "novel food" i bdzie mona ni handlowa legalnie.

Co ciekawe, SOLOBERRY (poprzednio CPM Retail Limited) dziaa z sukcesami w Polsce, ju od 2016 r. Rachel Montague-Ebbs, dyrektor acucha dostaw, pochwalia si, e firma skupuje jagod kamczack z ponad 100 ha w Polsce, ktra jest ich najwikszym dostawc. Cao jest eksportowana do Kanady, a moliwoci eksportu s duo wiksze ni wolumen jaki firma teraz skupuje.

Tak wic, przyszo jagody kamczackiej jest naprawd obiecujca i nie ma co sia defetyzmu, przedstawiajc j w czarnych barwach.

Zebra i spisa: Sylwester Lipski

PS 1. Dla porzdku, botaniczna nazwa tej roliny to "suchodrzew jadalny" lub "wiciokrzew kamczacki". Ale utaro si "jagoda kamczacka", to trzymajmy si tej nazwy.

PS 2. W dniu 11 lutego 2017 powstao Stowarzyszenia Plantatorw Jagody Kamczackiej, reprezentujce polskich plantatorw tego krzewu.

PS 3. Haskap, to japoska nazwa plemienia Ajnw, historycznych mieszkacw wysp japoskich i pnocno-wschodniej czci dzisiejszej Rosji. Obecnie stanowi oni mniejszo etniczn w Japonii

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu