Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Zapraszamy do dyskusji na Forum

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 17 409, nadano: 742 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 18 311 ogłoszeń.

Sukces w uprawie to dopasowa dostpno azotu do potrzeb rolin

Potrzeby rolin uprawnych w stosunku do azotu rosn, pocztkowo wolno, a pniej z szybkoci pdzcego samochodu F1, od wyczerpania jego zasobw z nasiona do zakoczenia wzrostu wegetatywnego. Natomiast 100% azotu z nawozw mineralnych przechodzi do formy dostpnej dla rolin w cigu od kilkunastu do kilkudziesiciu dni od jego zastosowania. W praktyce oznacza to, e czci azotu z nawozw rolina nie wykorzysta, a to jest wymierna strata dla rolnika.

Intensywne pobieranie azotu przez rolin jest przesunite w czasie, w stosunku do okresu jego uwalniania z nawozw mineralnych

W zwizku z powyszym, przedsiewne dawka azotu moe by niewystarczajcym rdem tego skadnika na cay cykl wegetacyjny uprawy. Ponadto, azot z nawozw mineralnych wykorzystywany jest przez roliny uprawne jedynie w 50-70 proc. Na glebach zasobnych w materi organiczn, na glebach aktywnych biologicznie, na glebach yznych, pula azotu dostpnego dla rolin bdzie uzupeniania przez zasoby naturalne (mineralizacja MO i wizanie N z powietrza). Natomiast na glebach ubogich, lub w przypadku rolin o naprawd duych potrzebach, przedsiewna aplikacja N moe by niewystarczajca.
Na rynku rodkw do produkcji rolniczej, ju od wielu lat wprowadzane s produkty, ktre maj za zadanie "dopasowa" uwalnianie azotu z klasycznych nawozw do tempa jego pobierania przez roliny uprawne i zmniejszy straty azotu. Dziel si na trzy grupy:
1/ nawozy SRF (slow release fertilizer) - s to specjalne formy chemiczne zwizkw azotowych wolno rozkadajce si w warunkach glebowych, np. formy moczniko-formaldehydowe, znane pod rnymi nazwami handlowymi. W Polsce to jest np. FLORANID z technologi ISODUR (COMPO) czy SIERRAFORM GT firmy EVERRIS. Ze wzgldu na do wysok cen (w porwnaniu do azotanowych, amonowych i amidowych form azotu) te produkty s stosowane w uprawach specjalistycznych. Na rynku obecny jest take nawz pn. PERLKA (AZELIS Groupe/BROSTE) zawierajcy cjanamid wapnia.
2/ nawozy CRF (controled release fertilizers) - s to zwykle nawozy (zazwyczaj mocznik) pokrywane rnego rodzaju otoczkami (stopiona siarka, woski, polimery, ywice alkidowe, poliuretany, poliolefiny, octan winylu i polietylen i wiele innych). Otoczkowanie ma spowodowa opnienie rozkadu mocznika do form azotu rozpuszczalnych i przyswajalnych dla roliny. Przykady takich nawozw to OSMOCOTE, NUTRICOTE, BASACOTE, GRANUCOTE, GREENSSTAR CRF, POLYON, MESITER, PLANTACOTE i wiele innych. Cena tych nawozw take jest do wysoka, znajduj wic zastosowanie w ogrodnictwie, na terenach zielonych, sportowych itp.
3/ nawozy zawierajce inhibitory ureazy lub inhibitory nitryfikacji. Do tej grupy nale zwizki:
- trjamid kwasu n-butylotiofosforowego NBPT, (nazwa handlowa AGROTAIN) w Polsce by lub jest komercjalizowany w nawozie MoNolith, UREAStabil, Plantosan, StabilureN - inhibitor ureazy,
- 3,4-dimetylopyrazolfosfat DMPP (ENTEC i NOVATEC firmy COMPO) - inhibitor nitryfikacji,
- N-cyjanoguanidyna (DCD) (ALZON, PIADIN) - inhibitor nitryfikacji,
- nitrapiryna (zarejestrowany jeszcze w 1974 r, wczeniejsza nazwa handlowa N-serve), czyli 2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine, produkt komercjalizowany przez DowAgroScience pod nazw N-Lock - inhibitor nitryfikacji.
Oprcz czterech wymienionych inhibitorw, jest jeszcze wiele takich zwizkw o dziaaniu inhibitorw, lecz te cztery maj najwiksze znaczenie handlowe. Wikszo z nich jest sprzedawana w formie gotowego nawozu (zazwyczaj mocznik z inhibitorem ureazy lub siarczan amonu z inhibitorem nitryfikacji), a niektre mona zakupi w formie osobnego produktu do zastosowania samodzielnego, w formie oprysku gleby (np. N-Lock).Te produkty, w porwnaniu do poprzednich dwch grup, nie podraaj tak bardzo produkcji i znajduj szersze zastosowanie w uprawach polowych.
Ciekawostk jest, ze niektre inhibitory nitryfikacji (np. PIADIN, N-Lock)s stosowane wraz z nawozami organicznymi (gnojowica), w celu zmniejszenia strat azotu.
Z pewnoci udowodnione jest dziaanie inhibitorw na spowolnienie urolizy mocznika lub nitryfikacji formy amonowej azotu z nawozw, ktre wynosi nawet kilkanacie tygodni (wg producentw). Jednake to dziaanie jest poddawane modyfikacji przez czynniki rodowiska, ktre mog ten proces zakca. Dyskusyjny jest natomiast wpyw inhibitorw na aktywno i liczebno mikroorganizmw glebowych.

Sylwester Lipski

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu

Grene - Ceny spadają!