Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Krakus

Sadzenie ziemniaków PIORIN

Recommended Posts

Guest Krakus

Czy każdy rolnik musi podawać dla PIORINu ile sadzi ziemniaków i jakie odmiany? Po co to dla nich potrzebne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Czeslaw

Tylko ten co sprzedaje musi byc zarejestrowany jak masz na własne potrzeby nie musisz mieć nadany.a do czego to jest potrzebne hmm zeby byl jakiś porządek w naszej ukochanej Polsce,żeby Cię latwo kontrolować,nadaja ci numer i w kazdym worku powinnien byc ten numer.jak nie jestes zarejestrowany i wjakis dziwny sposob dojda do tego a raczej jak sam sie wkopiesz kara byla cos okolo 3000zl.co jakiś czas biora od Ciebie próbę na bakterioze i sluzaka.jak kupisz kwalifikat i gdzieś w Polsce znajdą w danej partii danej odmiany ktora Ty tez kupiles Ciebie też kontrolują tylko że już wszystkie odmiany.a ogólnie mówiąc Pioryn sie nie czepia tak bardzo.gorzej jak Ci wykryje bakterioze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podajesz im ilość hektarów i jakie sadzisz odmiany. Możesz obsadzac tylko albo własnymi sadzeniakami albo kupionym kwalifikatem. Nie możesz kupić ziemniaka 'sadzeniaka' od innego rolnika. Jest to niedozwolone.

Jak dlaczego? Ogólna biurokracja

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grzegorz

masz komplet informacji:

 

Obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają podmioty, które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają lub przemieszczają sadzeniaki ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Procedura ich rejestracji i obowiązki, jakim podlegają są takie same jak w przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców innych podmiotów.

Paszport roślin

Sadzeniaki ziemniaka przemieszczane w obrębie wszystkich państw członkowskich powinny być zaopatrzone w paszport roślin. Paszport roślin dla sadzeniaków ziemniaka umieszczany jest na każdym opakowaniu jednostkowym (worek, skrzynka, skrzynia paletowa, kontener, itp.). Minimalne wymiary paszportu dla sadzeniaków ziemniaka wynoszą 110 x 67 mm.

Kolor etykiety zależny jest od kategorii i stopnia kwalifikacji i tak:

  • elitarny przedbazowy – etykieta biała z fioletowym przekątnym paskiem
  • elitarny bazowy (B/I i B/II) – etykieta biała
  • kwalifikowany (C/A, C/B) – etykieta niebieska

 

Uwaga: Paszporty roślin dla ziemniaków sadzeniaków wydane w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej mają tą samą wielkość i kolorystykę oraz zawierają te same informacje, niemniej jednak mogą mieć inną formę graficzną.

Zaświadczenia dla ziemniaków sadzeniaków przemieszczanych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski na terytorium innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedmiotowych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Zaświadczenie to wydaje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jest ono ważne 14 dni od dnia wystawienia dokumentu. Dalsze szczegóły dotyczące przemieszczania ziemniaków dostępne są tutaj.

Ograniczenia w obrocie ziemniakami sadzeniakami

Ziemniaki sadzeniaki pochodzące z powiatów, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum innych niż patotyp 1(D1) tego grzyba, nie mogą być przemieszczane do pozostałych powiatów oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×