Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/21/20 in all areas

  1. 1 point
    Rozmawiałem dzisiaj z obieraczem który od jednej firmy dostaje 0,68 za biała i przerywa obiera nie, póki chlodnie nie włącza się do skupu nie widzę poprawy
×
×
  • Create New...