Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/17/19 in all areas

  1. 1 point
    Przypominam, że jak ktoś chce wyrażac opinie o firmie X lub Y to jest specjalna sekcja na Forum pt. Opinie i Ostrzeżenia gdzie to można pisać in plus lub in minus o danej firmie, po zalogowaniu się i przestawieniu a nie anonimowo siać propagandę
×
×
  • Create New...