Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i    

Zapraszamy do dyskusji na Forum

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 13 604, nadano: 629 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 14 555 ogłoszeń.

Stosowanie mieszanin zbiornikowych cz. 3

Aby być w zgodzie z treścią, ta część powinna mieć tytuł "Twarda woda". Dla stosujących środki ochrony roślin, to jest litera "A" z abecadła tworzenia mieszanin zbiornikowych ŚOR. Od cech fizykochemicznych wody zależy efektywność zwalczania chwastów, zwalczania patogenów roślin uprawnych, efektywność regulatorów wzrostu i in.

aparat do pomiaru parametrów wody (pH, twardość i inne) RQflex 10 firmy Merck

Niby to jest święta prawda, dogmat i naczelna zasada, ale gdy się przyjrzy praktyce stosowania ŚOR, to mało kto zwraca uwagę na jakość wody używanej do oprysków. Wodę czerpie się z wodociągów komunalnych, z własnych ujęć gospodarskich, zbiorników ppoż, ze zbiorników naturalnych (rzeka, staw, rów itp.). Mało kto interesuje się jej właściwościami. Na spotkaniach rolników dyskusje na temat wyższości herbicydu X nad herbicydem Y potrafią być bardzo gorące. Ale, jeszcze nigdy nie byłem świadkiem dyskusji nad tym, że woda z kranu jest lepsza niż woda ze stawu lub odwrotnie. A to właśnie woda, za którą płaci się grosze lub jest za darmo, determinuje działanie ŚOR, który często kosztuje krocie. Niech, więc ten tekst, chociaż trochę, przybliży ten problem stosującym środki ochrony roślin i umożliwi im maksymalne wykorzystanie możliwości nowoczesnych ŚOR, odpowiednio wybierając źródło wody lub ją "ulepszając".

Woda, z którą mamy do czynienia to nie tylko H2O. Zawiera ona szereg różnych substancji: mineralnych, a także organicznych, jeśli pochodzi ze źródeł naturalnych. W związku z tym, cechuje się ona określonymi właściwościami, z których, dla sporządzania mieszanin ŚOR, ważne są:

1. Odczyn, czyli pH. Odczyn wody określa ilość jonów H+ obecnych w wodzie. Odczyn pH wyraża się w stopniach niemianowanych od 0 do 14. Dla wody, przybiera on zazwyczaj zakres od 4 do 8.

2. Twardość wody, czyli zawartość soli wapnia, magnezu, sodu i innych metali (np. potasu, żelaza, manganu). Twardość wody jest funkcją stężenia soli Ca, Mg i innych jonów metali, które tworzą sole na wyższym niż 1. stopień utlenienia.

Informacje o właściwościach wody (odczyn i twardość) łatwo uzyskać, w przypadku, gdy korzystamy z wody z wodociągu komunalnego. Zakład dostarczający wodę do mieszkania/gospodarstwa ma obowiązek takie informacje udostępniać konsumentowi. Gorzej jest w przypadku, gdy wodę pobieramy z własnych ujęć lub zbiorników naturalnych. Wtedy warto wykonać badanie takiej wody, przy pomocy dostępnych na rynku mniej lub bardziej skomplikowanych narzędzi. Proste i tanie pHmetry i mierniki twardości wody można kupić w sklepach z akcesoriami do akwarystyki. Bardziej precyzyjne pomiary można wykonać przy pomocy przenośnych "kombajnów" analitycznych, jak np. reflektometr RQflex 10 produkowany przez firmę Merck. Należy pamiętać, ze woda z ujęć naturalnych, nieuzdatnian,a ma wysokie pH i dużą twardość, jest silnie zmineralizowana. Z tego powodu, bez zastosowania kondycjonerów, jest mało lub nieprzydatna do sporządzania roztworów roboczych ŚOR.

Odczyn wody ma duże znaczenie dla skuteczności wielu ŚOR. Wielu producentów ŚOR umieszcza już na etykietach zalecany dla danego środka odczyn (pH) wody. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż niektóre herbicydy mogą stać się mnie aktywne w środowisku zbyt kwaśnym. Przykładem są herbicydy sulfonylomocznikowe zawierające takie substancje aktywne jak: triasulfuron, metsulfuron metylowy, tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy czy nikosulfuron, które tracą fitotoksyczność, jeśli znajdują się dłużej w roztworze roboczym o pH poniżej 7. Odwrotnie jest z niektórymi fungicydami, np. benomyl, chlorothalonil, mancozeb, tiuram czy captan, które stają mniej skuteczne w wodzie o wysokim pH, powyżej 7. Dotyczy to także insektycydów opartych o dimetoat oraz insektycydów fosforoorganicznych, które w wodzie o odczynie alkalicznym stają się mniej skuteczne.

Dokonując klasyfikacji wody, pod względem jej odczynu można wyróżnić trzy kategorie:

- woda o pH od 4 do 6,0 - najbardziej odpowiednia do sporządzania mieszanin zbiornikowych i do krótkiego (12-24 godzin) przetrzymywania środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza;

- woda o pH od 6,1 do 7,0 - dopuszczalna do sporządzania mieszanin zbiornikowych z większością środków, lecz zalecane jest szybkie zużycie takiej mieszaniny, do 2-3 godzin od jej sporządzenia;

- woda o pH powyżej 7,0 - można używać pod warunkiem jej zakwaszenia przy pomocy odpowiedniego kondycjonera.

Twardość wody ma bardzo silny wpływ na napięcie powierzchniowe cieczy roboczej. Większe napięcie powierzchniowe cieczy, tym gorzej zwilża ona powierzchnie liści, a skuteczność pokrycia powierzchni liści przez roztwór roboczy ŚOR jest gorsza. Ponadto, związki mineralne, które nadają twardość wodzie, dysocjując tworzą jony, które mogą wchodzić w reakcję z substancjami aktywnymi ŚOR, zmniejszając ich efektywność. Znany od lat jest przykład glifosatu, którego fitotoksyczność znacznie spada w twardej wodzie, gdzie kationy wapnia, magnezu i żelaza tworzą nierozpuszczalne sole z glifosatem. Wrażliwe na twardą wodę są także herbicydy zawierające 2,4-D, MCPA, dikambę oraz wiele graminicydów (np. chletodym, setoksydym, traloksydym)

Wysoka twardość wody, to także innego rodzaju negatywne skutki. Mianowicie sole wapnia, magnezu, żelaza wytrącające się systematycznie z zabiegu na zabieg w elementach roboczych opryskiwacza (filtry, pompy, przewody, rozpylacze). Może to spowodować konieczność czyszczenia lub wymiany takiego zapchanego elementu.

Twardość wody określa się najczęściej w stopniach niemieckich, (°n lub °d), gdzie 1 °n = 10,0 mg CaO w 1 litrze wody oraz 1 °n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Typowa twardość wody użytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 °n. Twardość wody pitnej wg norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3. Dla przykładu, Warszawa korzysta z wody o twardości od 12 do 15,3 °n.

Lp.Stopień twardości wodymg CaCO3/lst. niemieckie
1Woda bardzo miękka< 100< 5,6
2Woda miękka100-2005,6 - 11,2
3Woda średnio-twarda200-35011,2 - 19,6
4Woda twarda350-55019,6 - 30,8
5Woda bardzo twarda> 550> 30,8

Kliknij aby ściągnąć powyższą grafikę w formacie PDF

Mapa pokazuje twardość wody pitnej z wodociągów: miejskich i wiejskich. Jak widać, na niektórych terenach mamy dość twardą wodę (Wielkopolska, Zamojszczyzna, Świętokrzyskie, Śląskie, Opolskie, część Mazur). Z własnych doświadczeń dodam, że woda z ujęć naturalnych ma wysoką twardość, często powyżej 20 a nawet 25 °n. Taka woda nie nadaje się do sporządzania mieszanin ŚOR, gdyż ich efektywność może być znacznie obniżona.

Do uzdatniania wody dla celów stosowania środków ochrony roślin nadają się wszelkiego rodzaju kondycjonery wody, które obniżają jej odczyn, zmniejszają jej twardość lub powodują oba skutki. Ze względu na mnogość tych produktów na rynku (tym bardziej, że ich wprowadzanie do obrotu nie wymaga potwierdzenia ich skuteczności), wybór odpowiedniego kondycjonera jest bardzo trudny. Jak zwykle, przy wyborze należy się, więc kierować informacją techniczną o produkcie, wynikami zastosowań kondycjonera, opiniami sąsiadów... W następnej części cyklu zajmiemy się wszelkiego rodzaju dodatkami do mieszanin zbiornikowych: adjuwantami, surfaktantami, kondycjonerami itp.

PS          

Wróć do strony głównej

      Stop wyzyskowi rolników - protest?
      Ceny Jabłek Export 2017/2018
      Ceny Jabłek Na Giełdach 2017/2018
      Kapusta Pekińska - ceny
      Czy Rumunia Będzie Brala Ziemniaki
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Rynek Ziemniaka - Opinie
      kapusta biała
      Ogórki w zimnym tunelu.
      Nawozy Organiczne

Tankuj Taniej - Uzyskaj Rabat na Paliwo