Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i    Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 10 343, nadano: 308 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 14 423 ogłoszeń.

Porządkowanie rynku produktów rolno-spożywczych

Aktywność Unii Warzywno-Ziemniaczanej doprowadziła do podjęcia przez MRiRW postulowanych działań w celu ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z zagranicy i wprowadzania ich do obrotu w Polsce, jako produkty krajowe.

Na wniosek Unii Warzywno Ziemniaczanej z 29 maja 2018, MRiRW pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych oraz powiązanym projektem zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dzisiaj, tj 12 czerwca, o godzinie 17tej, na konferencji prasowej przed gmachem MRiRW przy Wspólnej, Michał Kołodziejczak (lider Unii Warzywno Ziemniaczanej) przedstawił stanowisko Unii Warzywno Ziemniaczanej, na temat zmian w ustawach i rozporządzeniach, które przygotowuje Ministerstwo. Do konferencji, na ulicy, doszło wskutek tego, że przedstawiciele Unii Warzywno Ziemniaczanej byli umówieni dzisiaj na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa RiRW, ale wczoraj wieczorem dowiedzieli się, że do spotkania nie dojdzie. Postanowili jednak, że przyjadą do Warszawy i swoje stanowisko przedstawią na otwartej konferencji prasowej.

Jako pierwsi mamy możliwość opublikować szczegółowe uwagi Unii Warzywno Ziemniaczanej do propozycji MRiRW zmian w prawie. Możne je przeczytać w załączonych plikach "Znakowanie załącznik 1.pdf" i "Kontrola załącznik 1.pdf".

Poniżej, publikujemy także stanowisko ogólne Unii Warzywno Ziemniaczanej z 12 czerwca 2018, co do proponowanych zmian oraz, na koniec nieco o dalszych planach działań Unii Warzywno Ziemniaczanej.

Sylwester Lipski


Stanowisko Unii Warzywno Ziemniaczanej
wobec polityki Ministerstwa Rolnictwa

1. Ministerstwo tworzy niespójne i zagmatwane przepisy, które nie zabezpieczają w sposób wystarczający interesów polskich producentów rolnych, m. in.:
- redagując przepisy nakładające obowiązek wskazywania kraju pochodzenia ziemniaków, Ministerstwo dopuszcza do dalszej możliwości nieoznaczania kraju pochodzenia na opakowaniu,

- sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków dot. jakości i kontroli w proponowanych przepisach są stworzone w sposób, który jest w znacznej mierze ocenny. Przerzucanie ciężaru dokonania oceny na lokalnego urzędnika z jednoczesnym szerokim zakresem wysokości możliwej do wymierzenia kary, obniża sprawność wymierzania kar oraz buduje presję na urzędniku, który obawia się dokonania oceny powodującej konieczność zastosowania kary w górnym zakresie zagrożenia finansowego. Jednocześnie może to być czynnikiem sprzyjającym korupcji.

- ciągłe dopisywanie kolejnych przepisów do złych ustaw i rozporządzeń tworzy bałagan w przepisach - Ministerstwo tworzy przepisy dla prawników a nie dla rolników; zamiast państwa prawa kontynuuje ideę państwa prawników, które służy tylko zachodnim koncernom oraz nielicznej, zamożnej części społeczeństwa;

2. Ministerstwo wykazuje się nadgorliwością urzędniczą w zakresie nakładania dodatkowych kar na polskich producentów, zasłaniając się przy tym wymogami wynikającymi rzekomo z przepisów unijnych;

- w sytuacji, gdy inne kraje członkowskie Unii, tworzą dla swoich producentów warunki ułatwiające eksport płodów rolnych, polski Minister Rolnictwa nakłada dodatkowe, dotkliwe kary na polskich producentów za nieprzestrzeganie przepisów tworzonych w innych krajach,

- reagując na nasz postulat odnośnie do nakładania kar na nieuczciwe podmioty wprowadzające na krajowy rynek produkty rolne niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Minister buduje w przepisach zagrożenie dla rodzimych producentów - potencjalnie wysokie sankcje finansowe skutecznie zniechęcają polskich producentów przed podejmowaniem prób eksportu polskich płodów rolnych do krajów tzw. starej Unii.

3. Ministerstwo nie ma pomysłu na uzdrowienie sytuacji na polskiej wsi lub też nie jest zainteresowane tym, aby polski rolnik mógł skutecznie rywalizować z zachodnimi producentami (zwłaszcza tymi z Niemiec i Francji)

- obecne działania Ministra to nieudolne próby zareagowania na zgłoszone przez nas problemy,

- cieszymy się, że Minister odnotował niektóre problemy, choć praktyka pokazuje, że w chwili obecnej największym problemem który dostrzega, jest fakt, iż polscy rolnicy podejmują działania zmierzające do zjednoczenia i silnego wywierania na niego presji tak aby wykonywał swoje obowiązki,

- wskutek dotychczasowych naszych działań, które m.in. otworzyły dyskusję o jakości zagranicznej żywności która zalewa polski rynek, dopinguje nas do dalszej aktywnej walki o dobro polskiego rolnictwa i przestrzeganie praw konsumentów;

4. Dalsze działania Unii Warzywno Ziemniaczanej wobec problemów, które niszczą polskie rolnictwo.

Podjęcie przez nas działań zmierzających do uzdrowienia rynku warzyw (w tym m. in. polskiego ziemniaka) odsłoniło ogromną skalę problemów i zaniedbań w zakresie polityki rolnej.

Szeroki i ciepły odzew innych organizacji rolniczych a także samych konsumentów, liczne zapytania o wstąpienie w szeregi naszego stowarzyszenia oraz postulaty przekazywane nam do uwzględnienia w naszych działaniach przez grupy rolników z całego kraju wskazały nam kierunek:

Należy powołać do życia nowy, oddolny i całkowicie niezależny od polityków ruch społeczny rolników, który pozwoli mówić nam jednym silnym głosem i doprowadzić do tego, aby w końcu polski rolnik posiadał moc sprawczą.

Najbliższe działania Unii Warzywno Ziemniaczanej będą zmierzały, zatem do tego, aby urzeczywistnić tę myśl i dać wiarę polskiemu rolnictwu w przyszłość.

Wróć do strony głównej

      Stop wyzyskowi rolników - protest?
      Ceny Jabłek Export 2017/2018
      Ceny Jabłek Na Giełdach 2017/2018
      Kapusta Pekińska - ceny
      Czy Rumunia Będzie Brala Ziemniaki
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Rynek Ziemniaka - Opinie
      kapusta biała
      Ogórki w zimnym tunelu.
      Nawozy Organiczne

Tankuj Taniej - Uzyskaj Rabat na Paliwo